Om GAIAbyte

GAIAbyte er en medieafdeling på GAIA Museum Outsider Art.

Der er 12 personer med særlige behov, og en medie pædagog ansat i afdelingen, i samarbejde løser de opgaverne der indløber.

GAIAbyte står for al PR og marketingsarbejde, for GAIA Museum Outsider Art.

GAIAbyte udfører mange forskelligartede opgaver. Fælles for dem alle er dog, at de i langt de fleste tilfælde kan løses digitalt.

Alt arbejdet udføres med professionelt udstyr og software.

GAIAbyte tilbyder:

  • Grafisk Design: Opsætning af ex. foldere, visitkort, postkort m.m.
  • Trykning: Bred mulighed for at få trykt i forskellige formater.
  • Foto: Produktfotografering m.v.
  • Video: Reklamefilm.